Cenas

Pakalpojumu izmaksas

Katram uzņēmumam personalizēts piedāvājums. Cenas sākot no 50 eiro bez pvn mēnesī .

 

Nosakot samaksu par grāmatvedības uzskaites pakalpojumu sniegšanu, tiek izmantota sekojoša aprēķināšanas metodika:

N.p.k

Dokumentu skaits mēnesī*

Cena mēnesī

1.

līdz 30

30.00

2.

no 31 līdz 60

60.00

3.

no 61 līdz 90

90.00

4.

no 91 līdz 120

120.00

5.

no 121 līdz 150

150.00

6.

no 151 līdz 180

180.00

7.

no 181 līdz 210

210.00

8.

Varāk par  210

Savstarpēji vienojoties

*dokumentu kopskaitu veido uzņēmuma reģistros fiksētas darbības uz attaisnojamo dokumentu pamata: avansa norēķini, kreditoru/debitoru rēķini, kases operācijas, bankas maksājumi, darba laika un algas uzskaite, deklarācijas, citi grāmatojumi un dokumenti.

Sazinieties un vienosimies!