Cenas

Pakalpojumu izmaksas

Katram uzņēmumam personalizēts piedāvājums. Cenas sākot no 50 eiro bez pvn mēnesī .

 

Nosakot samaksu par grāmatvedības uzskaites pakalpojumu sniegšanu, tiek izmantota sekojoša aprēķināšanas metodika:

N.p.k

Dokumentu skaits mēnesī*

Cena mēnesī

1.

līdz 30

50.00

2.

no 31 līdz 60

70.00

3.

no 61 līdz 90

100.00

4.

no 91 līdz 120

130.00

5.

no 121 līdz 150

160.00

6.

no 151 līdz 180

190.00

7.

no 181 līdz 210

220.00

8.

Varāk par  210

Savstarpēji vienojoties

*dokumentu kopskaitu veido uzņēmuma reģistros fiksētas darbības uz attaisnojamo dokumentu pamata: avansa norēķini, kreditoru/debitoru rēķini, kases operācijas, bankas maksājumi, darba laika un algas uzskaite, deklarācijas, citi grāmatojumi un dokumenti.

Sazinieties un vienosimies!