Pakalpojumi

Sniedzam grāmatvedības pakalpojumus:

 • visu veidu uzņēmumiem
 • biedrībām un nodibinājumiem
 • zemnieku saimniecībām
 • individuālajiem komersantiem
 • pašnodarbinātajām personām

Piedāvājam pilnu grāmatvedības uzskaiti no pirmreizējā dokumenta līdz gada pārskatam.

Pilna grāmatvedības apkalpošana iekļauj:

 • grāmatvedības organizācijas un uzskaites metodikas izstrādi un ieviešanu
 • pirmdokumentu sastādīšanu, pārbaudi un apstrādi
 • pamatlīdzekļu un krājumu uzskaiti
 • darba algu aprēķinu
 • nodokļu atskaišu sagatavošanu  un iesniegšanu  VID
 • pārskatu sagatavošanu Centrālai Statistikas pārvaldei
 • iekšējo atskaišu sagatavošanu uzņēmuma vadībai
 • operatīvā finanšu pārskata sagatavošanu līzingam, bankai
 • gada pārskata sastādīšanu
 • konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos